tisdag 8 november 2016

Peter Weiss fem bästa


I dag är det hundra år sen Peter Weiss föddes. Weiss bodde och verkade i Sverige men skrev nästan alla sina böcker och pjäser på tyska.
Förutom att vara författare så var han även filmare och konstnär. Bilden ovan är Konstruktör av evighetsmaskin från 1946.
Vi firar hans hundraårsdag med denna lista med fem av hans främsta verk i kronologisk ordning efter när de gavs ut.

Jean Paul Marat förföljd och mördad så som det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under ledning av herr de Sade
"Om någon bland publiken känner sig pikerad
så hoppas vi livligt att han strax blir kalmerad
när vi säger att vi skildrar en gången tid
då människan ännu var rå och stupid
och ingen hade uppnått vår bildning dessvärre
Nu är vi ju fromma och fruktar Vår Herre" (övers. Britt G. Hallqvist)
Weiss genombrottspjäs handlar som den långa titeln antyder om att en grupp patienter på ett dårhus sätter upp en pjäs om mordet på Marat. Det är en fasciberande pjäs som jag tyvärr aldrig sett uppsatt.

Rannsakningen
Har undertiteln "Oratorium i 11 sånger". Pjäsen bygger på vittnesmål i Auschwitzrättegången som hölls i Frankfurt 1963-65. Texten är tagen ur 300 olika vittnesmål om nazisternas koncentrationsläger. "Smutsen såren och epidemierna runt omkring/var det normala/Det var normalt/att folk dog till höger och vänster" (övers. Britt G. Hallqvist)

Rapporter
En samling texter om film, konst, teater, litteratur. Här finns bland annat utdrag ur och ett samtal om en aldrig fullbordad pjäs som skulle bygga på Dantes gudomliga komedi. Den artikel som fascinerar mej mest i boken är "Brevbärarens Chevals stora dröm" om en brevbärare som bygger ett palats.

Motståndets estetik
"För länge sedan hade vi konstaterat att en dag då vi inte ägnat åtminstone en timme åt en bok, ett vetenskapligt problem måste förbli en halvmesyr." (övers. Ulrika Wallenström)
Romansvit i tre delar. Jag har den i en pocketutgåva som samlar alla tre böckerna. Den är tusen sidor lång. Det är en lång märklig skildring av den kommunistiska motståndsrörelsen i Nazi-Tyskland och i exil. Med konstessäer och Dante och Kafka och Brecht. Det är ett kraftprov att läsa den men det är mödan värt.

Notisböcker 1971-80
Weiss arbetsdagböcker från tiden när han skrev Motståndets estetik. Utgiven i två volymer: Notisböcker 1971-75  och Notisböcker 1975-80. Det här är de av Weiss böcker jag återkommer till oftast. En fröjd att bläddra i. "Dante reportern." (övers. Ulrika Wallenström)

Inga kommentarer: