måndag 10 september 2018

Våra roller av Sven Wernström (1925 - 2018)

VÅRA ROLLER

Det är med den gamla teatern
som med det gamla livet:
rollerna har skrivits av andra
långt innan vi själva uppträder på scenen
Och man väntar av oss
att vi ska spela spelet
med större eller mindre entusiasm
men utan protester

Nu oroas de gamla på parketten
av att vi stryker i manuskripten
ändrar rollerna
eller rentav improviserar
Det är med den nya teatern
som med det nya livet:
samhället tillhandahåller manuskript
men vi förbehåller oss rätten till bearbetningar
Sven Wernström

Ur Upproret har börjat från 1971.

Inga kommentarer: