tisdag 23 juli 2019

Smurf-facit


Vi har fått in rätta svar på alla av söndagens smurfdikter. I kommentarerna här och på twitter och på facebook.

Här är svaren:
1. I rörelse av Karin Boye.
Boyes nästmest kända dikt. "Den mätta dagen, den är aldrig störst./Den bästa dagen är en dag av törst.//Nog finns det mål och mening med vår färd –/men det är vägen som är mödan värd." Eftersom det är vägen som är mödan värd så tänker jag inte citera dikten ända till slutet.
Detta kunde Bolksmurf och Alexandra Ekh i kommentarerna. Och Camilla på facebook.

2. De ondas masker av Bertolt Brecht.
"På min vägg hänger ett japanskt träsnitt,/förgyllda masker av onda demoner./Medlidsamt märker jag/de uppsvällda ådrornas antydan/om hur ansträngande det är att vara ond." Tolkad av Anders Aleby.
Björn Kohlström på twitter visste att det var Brecht.

3. Världens tystnad före Bach av Lars Gustafsson.
"Det måste ha funnits en värld före/Triosonatan i D, en värld före a-mollpartitan,/men hur var en världen?/Ett Europa av stora tomma rum utan genklang/överallt ovetande instrument,/där Musikalisches Opfer och Wohltemperiertes Klavier/aldrig hade gått över en klaviatur."  Dikten fortsätter i originalet. Finns i diktsamlingen med samma namn.
Alexandra Ekh kunde detta.

4. Ur En Vintersaga av Heinrich Heine.
"Jag känner visans text och musik,/jag känner dem som ha satt den/i omlopp, de drucko i tysthet vin,/när högt de predikade vatten.//En annan sång, en bättre sång,/go vänner, skall ni få höra!/Vi vilja redan av denna jord/vårt himmelrike göra." Tolkad av Hjalmar Söderberg.
Tungsinne på twitter kunde detta.

5. Du och jag kände varandra från början av Bodil Malmsten.
"Du och jag kände/varandra från början/Kände/Kände igen//Var rädd om dig/Jag är rädd//Ingenting får hända dig/Nej vad säger jag/Allt måste hända dig/och det måste vara underbart//Kom tillbaka/Kom tillbaks". Ofta ser man mittenpartiet (det som börjar "Ingenting får hända dig") av den här dikten från Det här är hjärtat citeras för sej.
Bolksmurf kunde denna.

Bolksmurf och Alexandra Ekh kunde två dikter vardera och delar förstaplatsen. Bättre smurf nästa år till er andra.

Inga kommentarer: