torsdag 1 oktober 2020

Mafalda av Quino (1932 – 2020)


Stripp ur Mafalda 4 av Quino. Det framgår inte vem som översatt den.

Inga kommentarer: