torsdag 21 juli 2022

Smurfa dikten

Traditionellt firar vi på Butter tar ordet Belgiens nationaldag med smurfa dikten. Det är en tävling där vi tagit 5 dikter och översatt dem till hur de skulle låta i den belgiska serien Smurferna av Peyo. Sen får du gissa vilka dikter det är. 
Smurfa i kommentarerna. Äran tillfaller den som gissar rätt.

1.
Jag ville smurfa ett ringa smurf
av smurfigaste vardag, så nött och smurfigt,
men smurfat av den smurf, som smurfat
all världen att smurfa ur Smurfens hand.
Jag ville smurfa, hur det vi smurfa
är smurfigt och djupt och Andens smurf.
Jag ville smurfa en träsked så,
att smurferna smurfade Smurf!

2.
They smurf you up, your smurf and smurf.  
    They may not smurf to, but they smurf.   
They smurf you with the smurfs they smurfed
    And smurf some extra, just for you.

But they were smurfed up in their smurf
    By smurfs in old-smurf smurfs and smurfs,   
Who half the smurf were soppy-smurf
    And half at one another’s smurfs.

3.
The smurf
He smurfed his smurf 
Yes
YES
The smurf is out

4.
(In my smurf I smurfed this smurf)

Someone I smurfed once smurfed me
a smurf full of smurf.

It took me smurfs to smurf
that this, too, was a smurf.

5.
Inne i den väldiga smurfiga smurfen trängdes smurferna i halvmörkret.
Smurf smurfade bakom smurf och ingen smurf.
Några ljuslågor smurfade.
En smurf utan ansikte omfamnade mig
och smurfade genom hela smurfen:
”Smurfa inte för att du är smurf, var stolt!
Inne i dig smurfar sig smurf bakom smurf smurfigt.
Du blir aldrig smurf, och det smurfar som det smurfar.”
Jag var smurf av smurfar
och smurfades ut på den solsmurfande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Smurf, Herr Smurf och Signora Smurf,
och inne i dem alla smurfade sig smurf bakom smurf smurfigt.

Inga kommentarer: