söndag 6 januari 2013

Citerat från veckans läsning

"Jag genomgick något av en återuppståndelse, vilket inte betyder att jag upphörde att vara död."
ur "Överlevaren" av Sònia Hernández, övers. Karin Sjöstrand

"Två skäl framför andra finns att bland årets många minnesdagar stanna också inför Trotskijs. Hans självbiografi, hans berättelse om den ryska resningen 1905 och hans väldiga arbete om 1917 års revolution hör till de bestående verken från vårt sekel. Han känner som Caesar eller Churchill, också de på en gång stora i handlingens och skrivandets värld, maktens natur genom att han med egna händer handskats med den."
ur "Trotskij" av Olof Lagercrantz, i Från Aeneas till Ahlin

Inga kommentarer: