söndag 10 februari 2013

Citerat från veckans läsning

"Nej man skulle importera hundra franska målare om höstarna och släppa dem lös på en halv kvadratmil New England-skog vardera, och så skulle man slå ihop alla tavlorna till en stor duk och fotografera den och förminska ner den till en tusendel, och med den saken som grundval skulle man börja bygga upp ett nytt amerikanskt måleri."
ur "Week-end vid ravinen" i Dimman från havet av Thorsten Jonsson

"Linnevävaren har faktiskt bytt ut linneväven mot en bibel, sin egen vara mot en främmande. Men detta faktum gäller endast honom själv. Bibelagenten, som föredrar brännvin, hade inte för avsikt att byta bort bibeln mot linneväv, lika litet som vävaren vet något om att vete har blivit utbytt mot hans linneväv osv.[...]Vävaren kan inte sälja linneväv, om inte bonden sålt vete, bibelagenten inte bibeln, om inte vävaren sålt linneväv, och destillatören kan inte sälja sitt eldvatten, om inte den andre redan sålt det eviga livets vatten osv."
ur Kapitalet. Första boken av Karl Marx, övers. Ivan Bohman

Inga kommentarer: