söndag 23 juni 2013

Citerat från veckans läsning

"Det var dock inte mitt utseende som han intresserade sig för. Det var mitt sammanhang. Han hade också velat bli författare,[...]Mina spirituella sällskap passade honom därför utmärkt. Där kunde han känna sig betydelsefull och bildad utan att behöva vara betydelsefull och bildad."
ur "Kärlek ända in i döden" av Unni Drougge

"Där fanns ett litet korn av nymodighet - han använde triljoner och inte miljoner som mått på hur otänkbart det vore med en ny kolonisering. Det har gått tre månader sedan inflationen uppgick till tre miljoner trehundratjugofem procent per år, vilket har gjort alla till miljardärer, till och med hembiträden och trädgårdsmästare."
ur "När sista taptot ljuder" i Sorgesång för Easterly av Petina Gappah

Inga kommentarer: