söndag 23 november 2014

Citerat från veckans läsning

"Jag vill att du vet, om det som jag skriver är fiktion eller inte. Har någonting inträffat, är det obehagligt att känna att det behandlas som om det bara var något som man har fått för sig."
ur "Ön med blommorna Rousseau fann" i Wokas lax? av Stig Larsson

"Bibliotekarien hade trott att han lätt kunde kalla på en viss bok så att den flög upp och landade i handen så fort han ropade ut dess klassifikation, men i realiteten var böckerna bara alltför egensinniga, och vissa var rentav riktigt rovlystna. Bibliotekarien avskedades snabbt, och hans efterträdare tog itu med att tämja böckerna igen, men det fanns ändå eftersläntrare kvar, särskilt i schweizisk historia och arkitektur 300-1399, som envist flaxade omkring under taket."
ur Magikerna av Lev Grossman, övers. Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn

Inga kommentarer: