söndag 17 maj 2015

Citerat från ännu en veckas läsning

"(I första versionen av denna berättelse bytte personerna namn i kapitel 4, men författaren ångrade sig, det blev faktiskt alltför irriterande, så nu kommer det att ske ganska snart, här i början, om ett ögonblick, i skogen.)"
ur Till T av Suzanne Brøgger, översatt av Urban Andersson

"Redan då, den tionde maj, föreföll det mig säkert att katastrofen var av jättelik omfattning."
ur Väggen av Marlen Haushofer, översatt av Per Erik Wahlund

Inga kommentarer: