söndag 4 september 2016

Citerat från veckans läsning

"Septembers første isrøde blade/tænder lys/og falder spidst gennem luften,/kun drømmene stiger."
ur "Glemslen behersker sin herre" i Tarkovskijs heste av Pia Tafdrup

"När vargar finna för godt att skada hvarandra,/Hvilar fåret tryggt i deras midt."
ur Lustgården av Sadi, övers. Eric Hermelin

Inga kommentarer: