torsdag 1 september 2016

"Tweet av Petter Malmberg, 21 november 2014"


Magnus Bremmers avhandling Konsten att tämja en bild handlar om hur fotografiet påverkade läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige. Det är en intressant bok. Den är också bläddervänlig då den har många illustrationer. En av dessa illustrationer är en tweet jag skrev på twitter. Tweeten finns som illustration i det avslutande kapitlet "Mot ett transparent medium — eller, Strindberg i instagramåldern":

"En fotografisk mikroblogg som Instagram (även Twittet, när den publicerar fotografier) närs av en otvetydig uppmärksamhetslogik. Där kommunicerar användarna med sin sociala krets genom att ta bilder med sin mobilkamera och publicera dessa bilder tillsammans med en bildtext. Här påkallas omgivningens uppmärksamhet genom att riktas i text och bild: mot en plats, en händelse, ett objekt. Eller varför inte mot en text, som i tweeten här intill."

Tweetens text lyder "August Strindberg uppfann smileyn i början av 1900-talet. Men kallade den för "en grinare". Ur En blå bok III:" och innehåller ett foto på en sida med denna grinare. Originaltweeten finns HÄR. Jag har även skrivit om Strindbergs grinare i ett kort blogginlägg.

Bremners avslutande kapitel tar sen upp Strindberg och bilderna i En blå bok. Vilket väl är en av anledningarna till att han tyckte tweeten var en lämplig illustration.

(Detta inlägg ingår i en serie där jag skriver om böcketna i min boksamling i alfabetisk ordning.)

Inga kommentarer: