söndag 8 oktober 2017

Citerat från veckans läsning

"De tog Jared under armarna, drog upp honom på fötter och började leda honom fram och tillbaka. Han raglade och protesterade men fogade sig så småningom[...]
  Denna scen kallas 'Jarntis promenad' och ger våra konstnärer och sagoberättare rikligt material för humoristiska skildringar."
ur Giftermålen mellan zonerna tre, fyra och fem av Doris Lessing, övers. Sonja Bergvall

"'No Paris Commune? No English Civil War? No Russian, no Egyptian revolution?'
  'I'm telling you. Socialism exists, but only as a threat. The world is basically ruled by the same people who built the railroads and the textile mills–British and then Merican capital. For a hundred years. And on into the future, until the end.'
  Harriet shivered and threw another stick onto the fire. 'That's why I don't like science fiction. It's always junk like that. I'll take the real world, thanks.'"
ur Fire on the mountain av Terry Bisson

Inga kommentarer: