söndag 28 januari 2018

Citerat från veckans läsning

"Jag ville att någon skulle säga att jag såg ut som Michèle Bernstein i håret. Det skulle vara någon jag inte kände. Det skulle ske spontant, i en oväntad situation. Kanske på stan. Man blir alltid mer eller mindre överraskad och besviken i offentliga rum. Jag älskar att hon skrev Alla kungens hästar för att finansiera en rörelse. Jag vill också skriva något för att finansiera en rörelse. Det fungerar inte så, men det skiter jag i."
ur Karismasamhället – en roman av Elis Burrau

"Mitt första minne skrev jag ner i min självbiografiska bok Parvus: att jag minns när jag döptes. Det var ingen annan än Ivar Lo Johansson som trodde det var sant. Han hade själv ett ännu tidigare minne, berättade han. Som lindebarn låg han i en korg under skuggan av en ek då föräldrarna arbetade på åkerlandet. I sin linda som Jesusbarnet av konstnärerna avbildats låg han och tittade sig om i världen. Plötsligt ser han med förskräckelse rakt ovanför sig en spindelväv i sin tråd, firande sig mot jorden, och han mindes ännu skräcken han kände. Senare vid en av hans födelsedagar illustrerade jag denna händelse, jag tror det var för Folket i Bild Kulturfront. Jag minns att Ivar med ett nöjt leende konstaterade att det var den mest porträttlika avbildning av honom som gjorts."
ur "Minnen från ån" i Ågubbens fiskafänge av Sven Ljungberg

Inga kommentarer: