onsdag 23 maj 2018

Ur Vårat gäng av Philip Roth 1933 - 2018

"som överbefälhavare ämnar jag inte fly striden. Inte när min prestige står på spel! Måste jag sätta in flygangrepp mot lekplatser så kommer jag inte att tveka. Jag skulle just vilja se dem skjuta ner B-52or med sina slagträn och sina bollar! De kan ju försöka undkomma mina helikoptrar på sina små trehjulingar! Nej, denna mäktiga jättenation där jag, vilket följer helt logiskt, är den mäktige jättepresidenten kommer inte att låta sig knäppas på näsan av en skock småglin som rätteligen borde sitta hemma och göra sina läxor! (Alla applåderar)"
ur Vårat gäng av Philip Roth, övers. Erik Sandin

Inga kommentarer: