lördag 30 mars 2019

Ur Palatset av Anders Ehnmark (1931 – 2019)

"Ämnet för kvällen: den katolska frågan. Kan man vara progressiv fast man är katolik, kan katoliker och marxister samverka?
  Diskussionen pågår till midnatt och berör följande problem: påven Johannes distinktion mellan felet och den felande, evangeliets inneboende radikalism, PCI:s förhållande till Sovjet, demokratins förhållande till socialismen.
  Diskussionen är hård. Först vid midnatt enas kyparna, vaktmästarna, snutarna och byggnadsarbetarna i Prenestino om svaret. Svaret är ja."

[...]

"Vad finns det då för hopp, det finns bara detta: organisationsarbetet, diskussionen i Prenestino om påven Johannes distinktion mellan felet och den felande, kvällarna i Emilien."
ur Palatset: Ett reportage från Italien av Anders Ehnmark. Första citatet är från andra kapitlet, det andra från bokens sista kapitel.

Inga kommentarer: