söndag 24 mars 2019

Citerat från veckans läsning

"Måtte det finnas en apparat som buntar samman allt hopp som alltjämt finns i världen och riktar det som en laserstråle mot denna horisont av sten, svetsar hål på den, bryter genom den.
  Nu tänker du som de. Apparater, strålning, våld."
ur Vad blir kvar av Christa Wolf, övers. Margaretha Holmqvist

"'He drew comics?'
  'He made up Mann Man. A superhero with all the powers of Thomas Mann.'
  'You can't go home again.'
  'That's the other Thomas. Thomas Wolfe.'
  'Thomas Wolfman. A hairy superhero who gets lost drivning home whenever the moon is full.'
  'Thomas Thomas Virginia Woolfman Woman.'
  'Now with extra extra superpowers.'"
ur "Origin Story" i Get in Trouble av Kelly Link

Inga kommentarer: