fredag 12 juni 2020

Ur Juni av Tobias Berggren (1940 – 2020)

Ringen av större, kantställda stenar runt bronsåldersrösets fot
Det var gränsen till Dödsriket
Skogstärnblommor och hundviol växer därinnanför
Havsdagern, glödmynt, dansar Hinnans dans

I lövdunklet lyser 
tusen andra slaktdjur:
Varje ting är en egen värld i en egen, gränslös rymd
Stumma vattenbärare vandrar

in i deras brinnande städer –
Jag spricker ut ur min sten
Tusen röster dricker mig
Tobias Berggren

ur "Juni" i diktsviten De tolv månaderna i Rymden i kväll, alla stjärnorna

Inga kommentarer: