måndag 17 maj 2021

20 bra böcker av Lars Gustafsson

I dag skulle författaren Lars Gustafsson ha fyllt 85 år. I stället så dog han tyvärr i början av april för fem år sedan ("I början av april dör nästan alla människor" som det heter i Lars Gustafssons dikt "Händelser år 1939" i Kärleksförklaring till en sefardisk dam.)
När Lars Gustafsson skulle ha fyllt 80 så gjorde jag en lista med hans tio bästa böcker. Här är en utökad lista. Länkarna går till inlägg om böckerna som jag skrivit tidigare här på bloggen. Böckerna på listan är ordnade kronologiskt.
(Bilden ovan – omslaget till Herr Gustafsson själv – är gjord av Ulla Wiggen. Jag skriver om den bilden HÄR (och påstår felaktigt att den bara finns på pocketutgåvan))

Poeten Brumbergs sista dagar och död
Den äldsta boken jag läst av Lars Gustafsson. Från 1959. Lars Gustafsson debuterade med Vägvila 1957 men såg Poeten Brumbergs... som sin egentliga debut. Om det är rättvist mot Vägvila eller ej vet jag inte. Det händer att författare är överdrivet kritiska mot sina tidigaste böcker. 
Hur som helst så är den här riktigt bra. Jag är framförallt förtjust i romanen-i-romanen om en furste.

Förberedelser till flykt
Denna novellsamling har liksom delarna om Fursten i Poeten Brumbergs... en fantastisk karaktär. Berättelserna kan säjas ha en Borges-k känsla. Min favorit är "En ö i trakten av Menagora". Jag skrev en uppsats om "Homonculus" när jag läste litteraturvetenskap. Det var roligt. 
Har getts ut tillsammans med Det sällsamma djuret från norr som Fantastiska berättelser.

Kärleksförklaring till en sefardisk dam
Diktsamling. En slags pendang till Herr Gustafsson själv. "vi brukade se trädens grenar röra sig//nej inte grenarna men deras skuggor,/emot tapeten någon sådan junikväll" 
Jag har den i samlingsvolymen Ur bild i bild som innehåller dikter från 1950 till 1980. Hela den volymen rekommenderas. 

Herr Gustafsson själv 
Första boken i Sprickorna i muren – en svit på fem romaner (de har getts ut i en volym) . Böckerna är sinsemellan fristående. Men en Lars född 17 maj 1936 är med i alla böckerna. Och omkvädet "Vi börjar om igen. Vi ger oss inte."
Den här romansviten var det första jag lästa av Gustafsson. Egentligen är Herr Gustafsson själv den som står minst på egna ben av böckerna i sviten. Men du borde ändå läsa alla. 

Artikelsamling utgiven på vänsterförlaget Gidlunds. Den heter Kommentarer därför att ledaren i BLM kallades för Kommentarer och flera av texterna är såna ledare.

Yllet
Bok två i Sprickorna i muren. Den mest populära av böckerna i sviten (och den enda av Lars Gustafssons böcker som filmats, filmen heter Sprickorna i muren och kom först på 2000-talet). På flera sätt en tidstypisk 70-talsroman med ylletröjor och FNL-märken. Men den håller än. "Skönheten är det enda som består." 

Brevväxling. 

Familjefesten
Bok tre i Sprickorna i muren. En av de bästa av de så kallade byråkratromanerna (genrens första mästerverk Grisjakten av P. C. Jersild hyllade Lars Gustafsson i Kommentarer). 

Strandhugg i svensk poesi av Lars Gustafsson
Kort volym med diktanalyser av svenska dikter från olika tider. Mycket insiktsfulla diktläsningar. Som detta om en dikt av Ola Hansson: "Man lämnar ett rum. Man ger sig ut på en promenad. När man kommer tillbaka är det på något sätt ett annat rum.
  Ola Hansson visste oerhört mycket om dessa saker."
(I den engelska översättningen av boken finns dikterna som analyseras både på svenska och engelska). 

Sigismund 
Bok fyra i Sprickorna i muren. Anknyter till första boken. 
En av trådarna i denna märkliga roman handlar om en kvinnlig konstnär som säljer sin själ till djävulen efter en diskussion med författaren om huruvida man borde bilda ett vänskapsförbund med Helvetet. En mycket rolig bok. 

Jag frågade i dag på twitter om vilken som var folks favoritbok av Lars Gustafsson. Tennisspelarna fick överlägset flest röster. 

Skulle jag själv tvingas välja en favorit så hade jag kanske valt den här. 
Femte och sista boken i Sprickorna i muren

Filosofier 
En av anledningarna till att Lars Gustafssons essäsamling Filosofier (som kom ut 1978) är intressant är att essäerna i den är skrivna i en brytningspunkt i Gustafssons skriftställarskap. Mellan 70-talets Lars Gustafsson som var öppen för marxismen och de nya radikala strömningarna (utan att vara marxist) och 80-talets Lars Gustafsson som blev högerns favoritförfattare. 
Men både essä- och artikelsamlingarna innan och efter den här är läsvärda även om man som jag tenderar hålla med texterna mer i de tidiga böckerna. 

Reseskildringarna hör till den mindre kända delen av LarsGustafssons författarskap. Men han skrev några reseböcker och resandet är ett tema i många av Gustafssons romaner och noveller.

Berättelser om lyckliga människor
"I en viss, icke närmare bestämbar mening, bestod han bara av citat. Hur fruktansvärt stark detta gjorde honom, anade han bara."
ur "Vad som inte dödar oss, tenderar att göra oss starkare" 
Bland annat är resandet ett tema i flera av novellerna i den här samlingen. Som till exempel min favorit "Morbror Sven och kulturrevolutionen".

Världens tystnad före Bach 
"Det måste ha funnits en värld före/Triosonatan i D, en värld före a-mollpartitan,/men hur var den världen?/Ett Europa av stora tomma rum utan genklang/överallt ovetande instrument,/där Musikalisches Opfer och Wohltemperiertes Klavier/aldrig hade gått över en klaviatur."  
Diktsamling från 1982. Med skridskotystnaden före Bach, ett rymdimperium och en gammal ål i en brunn i Skåne. 
Jag har den i samlingsvolymen Där alfabetet har tvåhundra bokstäver. Med dikter från 1981 till 1991. Hela den volymen rekommenderas. 

Science fiction-noveller. Har getts ut tillsammans med Förberedelser till flykt som Fantastiska berättelser.

Variationer över ett tema av Silfverstolpe
"Hur sällsamt, då, att tro,/att tid kan delas in i timmar!/Hur ser svalans timmar ut?/Och sorkens, snokens, vråkens?/Vad skulle det betyda,/att säga 'Denna dag i Venus omloppsbana'?"
Kom ut 1996. En vacker och vemodig diktsamling om tidens gång.

Bränder: Tolkade dikter från Vergilius till Heaney
Lars Gustafsson var förutom att själv vara en stor poet också en god tolkare av andra poeter. Denna samling innehåller ett urval av hans översättningar med bland annat dikter av Francesco Petrarca, Rainer Maria Rilke, Jorge Luis Borges, Eugène Guillevic, Robert Bly och många fler.

Dr Weiss sista uppdrag
Postumt utgiven sf-roman som anknyter till Förberedelser till flykt och Det sällsamma djuret från norr. Liksom en mycket larsgustafssonsk bok. En värdig avslutning på ett stort författarskap. Inga kommentarer: