fredag 6 april 2012

I go shuffling out of life, just to hide in death awhile

I hear stories from the chamber
How Christ was born into a manger
And like some ragged stranger
Died upon the cross
And might I say it seems so fitting in its way
He was a carpenter by trade
Or at least that's what I'm told.

"The Mercy Seat" med Nick Cave and The Bad Seeds
"Mercy Seat" är första spåret på skivan Tender Prey från 1988. Musiken är gjord av Nick Cave och Mick Harvey, Cave har skrivit texten.
Sångens berättare väntar på att avrättas. The mercy seat är här den elektriska stolen.
Men det är också en religiös bild (det finns flera kristna sånger med titeln "Mercy seat"). Stolen jämförs med Guds tron i himlen: "In Heaven His throne is made of gold/The ark of His testament is stowed/A throne from which I'm told/All history does unfold./Down here it's made of wood and wire".
Och det bibliska uttrycket öga för öga, tand för tand upprepas i refrängen. En refräng som, med variationer, sjungs om och om igen i slutet av sången. I texten på LPn sju gånger efter varandra. Men det är egentligen fler gånger. De avslutande orden "And I'm not afraid to die" blir sista gången refrängen sjungs till "But I'm afraid I told a lie."

På den kortare singelversionen har några av dessa tagits bort. Det finns flera andra officiella versioner av sången med Cave.

Inga kommentarer: