söndag 11 augusti 2013

Citerat från veckans läsning

"Historien tog så småningom form. Pilon tyckte om det så. Det fördärvade en god historia att slunga ut den tvärt hel och hållen. Det fina i en god historia låg i de halvkvädna visorna, som åhöraren måste fylla ut själv ur sin egen erfarenhet."
ur Riddarna kring Dannys bord av John Steinbeck, övers. Sven Barthel

"'You taught me much about this country, the United States, when we visited Philadelphia,' said Pointer. 'I know how highly Americans value democracy. Let me guess: the United States sent troops to force South Vietnam to participate in the promised democratic election.'
  But Mary shook her head. 'No, no, the United States supported the South's desire not to hold the election.'"
ur Humans av Robert J. Sawyer

Inga kommentarer: