söndag 25 augusti 2013

Citerat från veckans (om)läsning

"Hur skulle man kunna låta bli att hänge sig åt Tlön, åt det detaljerade och omfattande beviset för en ordnad planet? Det är meningslöst att svara att verkligheten också är ordnad. Kanske är den det, men enligt gudomliga lagar - jag översätter: omänskliga lagar - som vi aldrig riktigt kan förstå. Tlön må vara en labyrint, men den är en labyrint uttänkt av människor, en labyrint bestämd till att tydas av människor."
ur "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" av Jorge Luis Borges, övers. Johan Laserna

"Det blir självfallet en avsevärd mängd svenskar i det eviga livet. Detta är ofrånkomligt, eftersom det är just svenskarna som tror rätt.[...]Svenska språket, föga utbrett på jorden, går i den tillkommande världen mot en strålande framtid nära nog jämställt med engelska."
ur Om godheten av Willy Kyrklund

Inga kommentarer: