onsdag 9 oktober 2013

Kapitalet: Första boken av Karl Marx

Linnevävaren har faktiskt bytt ut linneväven mot en bibel, sin egen vara mot en främmande. Men detta faktum gäller endast honom själv. Bibelagenten, som föredrar brännvin, hade inte för avsikt att byta bort bibeln mot linneväv, lika litet som vävaren vet något om att vete har blivit utbytt mot hans linneväv osv.[...]Vävaren kan inte sälja linneväv, om inte bonden sålt vete, bibelagenten inte bibeln, om inte vävaren sålt linneväv, och destillatören kan inte sälja sitt eldvatten, om inte den andre redan sålt det eviga livets vatten osv.
I dag kommer en nyutgåva av det första bandet av Kapitalet ut på svenska. En tidning frågade sej när det meddelades att den skulle komma ut om detta behövdes. Är Marx fortfarande aktuell? har folk frågat i många år nu.
I Malmö håller ett bokcafé en Marx-fest i dag när boken kommer ut. En bekant går en studiecirkel där de läser Kapitalet. Det ska de göra i ett och ett halvt år. Och i denna månad hålls en konferens i Stockholm om Marx kallad Marx 2013.
Själv läste jag boken första gången i tonåren och har återkommit till den ofta. Senast läste jag om stora delar av den i februari i år.

Den nya utgåvan av Arkiv förlag har samma översättning som den som gavs ut på Bo Cavefors förlag som är den jag har. Det är ett nytt förord (som går att köpa separat).
Jag har sett klagomål på att det inte är en nyöversättning. Men Ivan Bohmans översättning från 1969 flyter fortfarande bra.

Kapitalet är en mer än 800 sidor lång bok om nationalekonomi. Detta går inte att komma ifrån. Och det skrämmer naturligtvis bort en del från att läsa den.
Men förutom att boken fortfarande ger läsaren en bättre förståelse för hur kapitalismen fungerar så är den en fängslande och ofta underhållande läsning. Marx kan vara förvånansvärt rolig som i citatet överst (övers. I. Bohman) där han förklarar hur med hjälp av penningens magi en Bibel förvandlas till brännvin på ett sätt som får mej att tänka på den gamla berättelsen om katten på råttan på repet.
Marx citerar också utförligt från rapporter och undersökningskommisioner (bok 2 och 3 har mindre av detta och är lite torrare läsning). Med intervjuer och upprörande berättelser om den tidens barnarbete. På så sätt blir Kapitalet också en berättelse om det sena 1800-talets samhället.

Kapitalet har haft ett stort inflytande. Mer än man kanske tror inomvetenskapligt på den borgerliga nationalekonomin.En del, men inte allt, av detta inflytande har varit att man stretat emot texten. Det har skrivits hyllkilometrar för att bevisa att Marx hade fel. (De mer seriösa av dessa riktar mestadels in sej på ett stycke i den tredje boken av Kapitalet.) 

De ständiga frågorna huruvida Marx är aktuell är ett tecken på att Marx fortfarande är aktuell  Och Kapitalet är fortfarande en stor läsupplevelse. Den kräver ett visst arbete. Men det är ett arbete som ger lön för mödan.

2 kommentarer:

Spiring sa...

Jag har läst den en gång, hösten 1987 då jag efter att ha muckat från P2 i Hässleholm var jobbsökande och bodde hos mina föräldrar. Det tog mer än tre långa, sega månader och flera intervjuer innan jag äntligen kunde flytta norrut från Karlskrona och börja mitt eget liv. På sena kvällar när de andra lagt sig plöjde jag (bland mycket annat) sakta men säkert igenom första delen av Kapitalet.

Att jag läste den under just den period i mitt liv som jag varit arbetslös var en händelse som ser ut som en tanke, även om jag inte kan minnas att jag såg någon koppling då.

Petter Malmberg sa...

En del böcker blir kopplade till den tid man läste dem. Särskilt böcker som tar lite längre tid som Kapitalet.