söndag 3 augusti 2014

Citerat från veckans läsning

"Först kommer biblioteken att svämma över, och då beslutar de kommunala myndigheterna[...]att offra barnens lekplatser för att utöka biblioteken. Sedan ger de upp teatrarna, barnabördshusen, slakthusen, barerna, sjukhusen. De fattiga använder böckerna som tegelstenar, fogar samman dem med cement och gör väggar av böcker och bor i hyddor av böcker."
ur "Den ändamålsenliga världens ände" i Kronoper & famer av Julio Cortázar, övers. Karin Sjöstrand

"Ännu innan han beträdde kungaborgen hade sånger stämts upp i staden, raskt författade för dagens bruk, med fyndiga rim, satta på melodier som fastnade i öronen, och där skildrades hur dödsfienden styckades och lem för lem ströddes ut i alla väderstreck"
ur Motståndets estetik av Peter Weiss, övers. Ulrika Wallenström

Inga kommentarer: