söndag 17 augusti 2014

Citerat från veckans läsning

"Som man säkert förstår var Peter inte född i något vanligt land.
  Men det fanns ändå långt in i vår tid, och kanske existerar fortfarande någonstans, länder och områden som tillsynes var oberörda av vad som hände i världen runt dem. Där levde människorna så som de levat under lång tid; de föddes, gifte sig, arbetade, skaffade barn, dog. De följde gamla seder och bruk, var hederliga till husbehov, och räknade inte med att grannarna skulle skära halsen av dem."
ur Resan till Barbarien av Jan Myrdal

Inga kommentarer: