måndag 11 augusti 2014

Citerat från (förra) veckans läsning

"Det är så att kronoper vill inte ha barn, eftersom det första en nyfödd kronop gör är att grovt förolämpa sin far,"
ur "Rasförbättring" i Kronoper & famer av Julio Cortázar, övers. Karin Sjöstrand

"Nämnandet av Engelbrekt, eller Engelbrecht, som Brecht till en början kallade honom, efter hans ursprungliga tyska namn, hade genast gjort intryck på honom, han lade sin häftighet, sin vrede i denna gestalt, målade ut den för sig redan innan han kände till några detaljer om dess karaktär och verksamhet. Genom att ta upp Engelbrekt till behandling kunde han också ta ställning till detta lands historia där han hade hamnat."
ur Motståndets estetik av Peter Weiss,  övers. Ulrika Wallenström

Inga kommentarer: