lördag 20 december 2014

Citerat från veckans läsning

"Solen kniper hop ögat/bak en frostvit fjällgård./[...]/Jag sparar på veden,/gör dikten kort."
ur "Kall dag" i Gängelstrån av Olov H. Hauge, övers. Görgen Antonsson

"It poured like molten gold* across the sleeping landscape[...]
* Not precisely, of course. Trees didn't burst into flame, people didn't suddenly become very rich and extremely dead"
ur The Light Fantastic av Terry Pratchett

Inga kommentarer: