söndag 23 oktober 2016

Citerat från veckans läsning

"I mina kretsar finns det få saker som anses finare än att ha integritet och civilkurage och säga sånt som andra inte säger: alltså är det per definition opportunt att vara inopportun.
  Och om jag då säger något inopportunt för att få beröm, är jag alltså en opportunist."
ur "Om opportunism" i Lättbok av Gun-Britt Sundström

"— Det visar att ditt hjärta är ont. Du får be till Gud att han förvandlar dig och ger dig ett nytt och rent hjärta, att han tar bort detta stenhjärta och ger dig ett hjärta av kött.
  Jag tänkte ställa en fråga angående hur denna hjärtbytesoperation skulle gå till, då mrs Reed ingrep"
ur Jane Eyre av Charlotte Brontë, övers. Gun-Britt Sundström

Inga kommentarer: