söndag 27 augusti 2017

Citerat från veckans läsning

"Allt var förstördt ty solen sken och det var vår! Du unnade mig icke vinterns glädje! Hvarför fick jag icke ha mörkret qvar, mörkret för mina tankar, isen för mitt hjerta; hvad ha foglarne här att göra! Jag skulle vilja sätta dem i en stor bur allihop och ge dem saffransbröd så att de dogo; om jag vore Guds son skulle jag bedja min far göra mig en kupa så stor att han rymde alla dessa humlor och bin som bråka deruppe i sälgen och sedan röka ihjel dem med dålig tobak;"
ur brev till Elisabeth "den 20de April. 1875" av August Strindberg i August Strindbergs brev I 1858-1876

"Allt vi äger har vi stulit från varandra."
ur "5 × 25 vinterliga anteckningar till ett sommarprojekt" i Del av labyrinten av Inger Christensen


Inga kommentarer: