måndag 21 augusti 2017

Ur Drivhuset av Brian Aldiss 1925 - 2017

"Tystnad rådde i den största delen av skogen.
  Tystnaden tycktes väga lika mycket som den djupa massan av bladverk vilken höljde allt land på planetens dagsida. Det var en tystnad som byggts upp under miljoner och åter miljoner år och som bara fördjupades när solen där uppe i de första stadierna av sitt sammanbrott öste ner mer och mer energi. Liv fanns det överallt, liv i gigantisk skala. Men samma ökade solstrålning som medförde växtlivets triumf hade medfört djurlivets död. Överallt, i tusentals former och förklädnader, härskade växterna. Och växter har inga röster."
ur Drivhuset av Brian Aldiss, övers. Sven Christer Swahn

Inga kommentarer: