söndag 28 april 2019

Citerat från veckans läsning

"Hon älskade allt som var våldsamt och stort och var snar att anamma allt som tycktes henne besitta dessa egenskaper. Hon skulle kunna söka martyriet, ångra sig igen för att därpå, när det kom till kritan, drabbas av martyriet på ett sätt som hon inte alls hade tänkt sig."
ur Middlemarch av George Eliot, övers. Elsie Tollet och Håkan Tollet

"Han harklar sig djupt och lägger iväg en loska, men den är tveksam och klyver inte världen som vanligt."
ur Hundarna av Ola Nilsson

Inga kommentarer: