måndag 20 maj 2019

Citerat från (förra) veckans läsning

"MR  Du har som sagt skrivit åtskilligt för ungdom. Tycker du att det är lättare att nå fram till de unga läsarna som ännu inte är manipulerade och stelnade?
ML  Uppriktigt sagt så vet jag ingenting om vad de unga tycker.
MR  Så du har inte känt något speciellt gensvar från dem?
ML  Nej."
Max Lundgren intervjuad av Matts Rying i "Det finns inga slutgiltiga sanningar" från Matts Ryings Diktare idag

"Jag önskar det gick att inleda den här dikten/med en enda rad så fylld till brädden av ljus/att den svämmar över sina gränser, antänds"
ur "Variation ett" i Requiem över en förlorad son av Kristian Lundberg

Inga kommentarer: