fredag 30 juli 2021

P. O. Enquist och funktionshinder

"Skräckkabinettet var befolkat, skrev Charcot redan 1867, av mentalt efterblivna, av mentalt störda, av idioter, av epileptiker och sinnessjuka, samtliga kanske bara människor.
  Uttrycket är nog medvetet oklart: kanske bara människor."
Ur Boken om Blanche och Marie av Per Olov Enquist

Jag har fortsatt med min om- och genomläsning av P. O. Enquists böcker. I veckan läste jag ut Boken om Blanche och Marie. Blanche i boken är en kvinna som måste amputera sina armar då hon förgiftats av radium efter att ha assisterat vid röntgenundersökningar.
Blanche har, liksom Charcot i citatet ovan, funnits på riktigt. Hon hette Marie Wittman och levde på senare halvan av 1800-talet. Bilden på omslaget är ett fragment ur en målning som ska föreställa Blanche Wittman. Men P. O. Enquists roman förhåller sej annars, som han brukar, rätt fritt till historiska fakta.

Medan jag läste boken så funderade på hur ofta olika funktionsnedsättningar förekommer i P. O. Enquists verk. Tydligast i den här romanen och i Nedstörtad ängel Boken om Blanche och Marie refererar flera gånger till huvudpersonen/huvudpersonerna i Nedstörtad ängel – men även i många av de andra böckerna finns funktionshindrade personer med.

Jag önskar jag hade tänkt på detta/vetat om detta när jag började läsa om böckerna så jag kunnat anteckna om detta under läsningens gång. Men nu har jag i alla fall börjat tänka på hur man skulle kunna läsa böckerna ur ett funktionshinderperspektiv. Och jag kommer ibland att använda den här bloggen för anteckningar om funktionsnedsättning i litteraturen. Hos P. O. Enquist och andra författare. 

Inga kommentarer: