måndag 13 juni 2022

Citerat från (förra) veckans läsning

"Syrran föddes i pausen mellan amerikanarnas båda atombomber i Hiroshima och Nagasaki, medan jag är jämnårig med Koreakrigets utbrott. Nästan alla människor är jämnåriga med någon katastrof, men de flesta av oss sätter själva inte några avtryck i historien."
Ur "Det blå skåpet" av Inger Alfvén, i Andra tider: Läsebok för folkhemmet, red. Crister Enander

"I have only one passion in life – cooking. I have just bought a superb oil stove. I can cook anything. I am free for ever of cooks. I cooked veal cutlets and cake today. I assure you it is better than writing these more than idiotic books."
Virginia Woolf i brev till Vita Sackville-West 26 September 1929, i boken Love Letters av Virginia Woolf och Vita Sackville-West


Inga kommentarer: