söndag 29 januari 2012

Citerat från veckans läsning

"Från idealister och folk i kyrkan hade Larry alltid fått höra hur viktigt det var för en pojke att ha en man i sitt liv som gjorde honom hel. Men Larry hade klarat sig bra ända tills Ricardo Holley sökte upp honom. Och när han gjorde det var det som om Larry fått en dödlig sjukdom."
ur Andelen av George Pelecanos, övers. Hans Berggren

"De slaviska språken äga, har man sagt mig, en fint nyanserad skala av uttryck för tråkighet och leda[...]. Nordbon med sin oförmåga till nyskapelser på området skulle behöva låna en eller annan av dessa termer för att återge de främmande intryck och själstillstånd den ryska litteraturen vanligast väcker hos honom."
ur Kritik av Klara Johanson, i en recension av En mor av Maxim Gorki

Inga kommentarer: