tisdag 14 augusti 2012

Ur - dikt under det vietnamesiska folkets offensiv i april 1972

5

Krigets teater vidgas, en solfjäder av blod
Grupper, linjer, en-
staka punkter
svärmar över
landskapets yta
Flygplanens tunga kroppar
i luftens hud
Bara landskapets osynliga ansikte
förblir oberört

6

Och denna offensiv genomförs
för att människor
ska återfå sitt ansikte
för att den långsamma utplåningen av
jorden luften
alla växter, djur
människor,
ska tvingas
upphöra
För att varje människa ska bli synlig
igen, och varje ansikte
bli möjligt
att se
För att vi
ska kunna se varandra
som människor

Göran Sonnevi
ur dikten "- dikt under det vietnamesiska folkets offensiv i april 1972". Hela dikten finns i Det oavslutade språket (1972). Som finns i samlingsvolymen Dikter 1959-1972 som jag håller på att läsa nu. Det är en pocketutgåva. Den går fortfarande att köpa. Mycket bra poesi till ett billigt pris.

Inga kommentarer: