torsdag 8 november 2012

Ur Kina år 2001 av Han Suyin (1917-2012)

"Ordet revolution, 'ke min' leder sitt ursprung till Han-dynastin. På den tiden var det bondebefolkningens fältrop och ett uttryck för strävandena efter förändring av Himlens mandat."
Han Suyin, 1967
övers. Magnus K:son Lindberg
Boken Kina år 2001 hade ett stort inflytande på den svenska debatten om Kina.

Inga kommentarer: