tisdag 20 november 2012

Ur Svårt att vara gud av Arkadi Strugatski (1925-1991) och Boris Strugatski (1933-2012)

"Så satte han sig på bodpulpeten och pratade ett tag med affärsinnehavaren, en viss fader Hauk. Fader Hauk hade vänliga och bedrövade ögon och små blodfattiga händer som var översållade av bläckfläckar. Rumata och han samspråkade om poängerna med Zurens poesi och Rumata fick till livs en intressant kommentar av raden "Som lövhögar trycker det själen..." och bad sedan om något nytt att läsa. Innan han gick suckade han över Zurens outsägligt melankoliska strofer på ett sätt som skulle glatt författaren och deklamerade själv på stående fot en fri irukansk översättning av 'Att vara eller inte vara, det är frågan'.
- Vid den helige Micky! ropade fader Hauk, överförtjust. Vem har skrivit det där!
Jag, sade Rumata och lämnade affären."
ur Svårt att vara gud av A & B Strugatski, övers. Sven Christer Swahn

Inga kommentarer: