söndag 26 januari 2014

Citerat från veckans läsning

"Jämförelser, klagomål, slagsmålsreferat, beskyllningar, insinuationer, vredesutbrott, vägfrågor, utsagor, äggskal[...], två eller tre sidor hat, fem till tio kärleksbevis - medborgerligt, motvilligt och ohejdbart nedtecknade under åren1964-68."
ur "Förord" i Vänner och u-vänner av Sara Lidman (förordet dubblerar som baksidestext)

"Vad jag har sagt är helt enkelt, att vi måste låta ordet radikal behålla sin bestämda, politiska innebörd. Det är mera än en ordfråga. Tänk om det blir modernt att betrakta lite vagt kulturdebatterande som radikalt! Då har ju saltet mist all sälta!"
ur "Den nya radikalismen" (1931) i Den goda tonens pingviner av Per Meurling

"hon tänker låta tvillingarna växa upp och utåt bara erkänna att det finns ett barn. Ett barn som efter behov kan uppträda i dubbel kapacitet, så att säja. Pojkarna kan så småningom gå i skolan varannan dag. När den ena är i skolan kan den andra sitta hemma och plugga, om du förstår. När dom blir äldre kan dom göra karriär som en person fast dom i själva verket är två"
ur Sena sagor av P. C. Jersild

Inga kommentarer: