söndag 9 mars 2014

Citerat från veckans läsning

"'Jag hade en kusin en gång som bodde i din ordbok, inuti själva bindningen,[...]Själv gick jag förbi din ordbok en dag, men jag gick inte in. Jag är en strängt upptagen skalbagge. Dessutom är ordböcker farliga.'"
ur Doftande trädgårdar för blinda av Janet Frame, övers. Marita Zonabend

"Besides, nothin's real scary except in books."
ur To Kill a Mockingbird av Harper Lee

"Och man erinrar sig historien om den unge svenske konstnären som på ett Parishotell läste 'Kräftans vändkrets' och upptäckte att dess vidlyftiga ego, Henry Miller, måste ha upplevt sina erotiska sensationer just på samma hotell. Så han sprang ner till portiern och frågade om han kunde erinra sig den amerikanske författaren. 'Javisst', svarade den gamle, 'Monsieur Miller... En ovanligt trevlig man. Mycket stilla. Alltid ensam.'"
ur "Henry Miller - djävul i paradiset" i Loggbok av Lars Forssell

Inga kommentarer: