måndag 19 maj 2014

Citerat från (förra) veckans läsning

"denne författare talade med honom om ett hus dit alla Europas försvunna författare tog sin tillflykt."
ur 2666 av Roberto Bolanõ, övers. Lena E. Heyman

"Vad rör oss i dag Pindaros' historiesyn? Vad bryr vi oss om att han smädade den athenska demokratin[...]Hur likgiltigt kommer det inte att vara om tvåhundra år att Ezra Pound smädade USA i Roms radio, att Malraux anslöt sig till de Gaulle och Eluard gick till kommunisterna. Pound och Eluard kunde precis lika gärna ha kommit hit och sökt inträde i bondeförbundet."
ur "Diktens frihet och samhällets" i På mitt samvete av Karl Vennberg

"Men strax innan jag reste högg jag pojken i en mörk krok och unnade mig den verkligt storartade njutningen att ge honom ett grundligt och ordentligt kok stryk, som jag hoppas länge ska leva i hans minne."
ur En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström

Inga kommentarer: