måndag 2 februari 2015

Citerat från förra veckans läsning

"Dessa tio förlorade år[...]har jag inget riktigt grepp om sedan jag skrivit av mig dem i böckerna om Lars Hård. Jag är inte ens säker på vad som verkligen hänt och sant är. Det känns som om det inte skulle angå mig längre, detta avsnitt ur mitt liv. Det händer ibland att någon frågar om den eller den detaljen är sann, men jag vänder ytterst ogärna tillbaka i minnet för att se efter. För mig är det sant alltsammans, jag må sedan ha upplevt det själv eller diktat till det."
ur "'Mina universitet'" i Den blå dragonen av Jan Fridegård

"Once Jeremy read a book about Mars out loud to Karl, except he kept replacing the word Mars with the word 'girls.' ('It was in the seventeenth century that girls at last came under serious scrutiny.' 'Girls have virtually no surface liquid water: their temperatures are too cold and the air is too thin.' And so on.) Karl cracked up every time."
ur "Magic for beginners" i Magic for beginners av Kelly Link

Inga kommentarer: