lördag 14 februari 2015

Citerat från veckans läsning

"I dag är en ingentingdag. I dag är dagen noll. Kan man tänka sig en siffra som inte är någonting? som är mindre än noll? som börjar i det som aldrig har börjat eftersom det alltid har varit? och var före alltid?" 
ur Blåsa liv av Clarice Lispector, övers. Örjan Sjögren  

"Unexpectedly the young soldier spoke up. '"This is the way I think the world will end - with general giggling by all the witty heads who think it is a joke."' They looked at him, surprised. 'Kierkegaard. Sorry, sir. If you're ready, will you follow me?'"
ur "Touching Centauri" i Phase Space av Stephen Baxter

"En liten väg vred sig av skratt mellan hagar och ängar."
ur De sju stallbröderna av Jules Romains, övers. Eric Swenne
(Jag läser min morfars gamla slitna ex av boken. Han har markerat en del stycken och meningar med streck i marginalen. Bland annat denna mening.)

Inga kommentarer: