söndag 8 februari 2015

Citerat från veckans läsning

"men de små biträdena och expediterna i laget var inte särskilt intresserade av varken Racine eller Baudelaire. De förstod inte att en gift kvinna måste avstå från arbete utanför hemmet för att ägna sig åt hushållet. Marcelle höll fina föreläsningar om försakelse och hängivenhet som de inte tog intryck av."
ur "Marcelle" av Simone de Beauvoir, övers. Magdalena Sørensen

"Ibland kan vi tränga så djupt in i tanken på en handling som anses tarvlig, och ge den en sådan uttryckskraft, att vi tvingas till sång. Förräderiet är vackert om det får oss att sjunga."
ur Tjuvens dagbok av Jean Genet, övers. Bengt Söderbergh och Marc Ribes

"Sedan berättar hon om en gammal släkting som läste så mycket böcker att han blev sjuk. Sedan dog han. Han läste ihjäl sig, Clara."
ur Det finns råttor överallt utom på Antarktis av Sara Beischer

Inga kommentarer: