söndag 26 april 2015

Citerat från veckans läsning

"Efter att ha hänvisat till de något annorlunda franska sederna slutar kokboken dock med det enda råd som gäller - nu som då:
'Emellertid må hvar och en sjelf pröfva...'"
ur "Vad passar till vad?" i Myrdal om vin av Jan Myrdal (detta råd ur "Cadiers berömda illustrerade kokbok från 1876" går utmärkt att tillämpa även på böcker)

 "det som én gang fandtes/kommer ikke mere/derfor griber jeg himlen bag himlen nu"
ur "Det som kommer" i Intetfang av Pia Tafdrup

Inga kommentarer: