torsdag 25 februari 2016

Romanens formvärld av Staffan Björck


"Också inför den framställning, för vilken berättaren själv utan omsvep tar ansvaret och i vilken han gör bruk av tredje person, ger sig till att börja med auktoritetsproblemet: hur mycket vet författaren, och varifrån har han sin kunskap? Det elementära svaret är det som Thackeray gav och själv exemplifierade: berättaren är allvetande, ty han har själv hittat på allting och har det fullständiga herraväldet över hela sin skapade värld."

Liksom brevet eller dagboksanteckningen kan också detta blogginlägg säjas vara en jag-berättelse.
Att brevet och dagboksanteckningen är ett stycke jag-berättelse i vidsträckt mening säjs i kapitlet "Berättarens auktoritet" i Staffan Björcks Romanens formvärld från 1953. Boken har undertiteln "Studier i prosaberättarens teknik" och bör läsas av alla som är intresserade av hur romaner är uppbyggda.

Björck tar sina exempel från flera romaner. När jag läste om Lars Hård av Jan Fridegård så gav avsnittet om den här mycket.
Flera av romanerna som tas som exempel är emellertid långt mindre kända än Lars Hård. Björck valde att använda sej av flera då nya svenska romaner som exempel. Många av dessa är mer eller mindre bortglömda nu.

En som gillade att Björck tog exempel från nyare svensk litteratur var den unge P. C. Jersild. I Professionella bekännelser skriver Jersild att "Staffan Björcks 'Romanens formvärld' blev min guide i litteraturen. Den innehåller ju inte bara en genomgång av diverse stilgrepp och romantekniker utan hämtar också exempel ur litteraturen, främst nyare svensk prosa."

Utgåvan jag har är från 1970. Det är den sjätte upplagan. Det finns åtminstone en till, en som kom 1983. 1970 års utgåva har ett nytt företal där det beklagade att boken inte behandlar "de nya typer av fiction som framträtt under 1960-talet". Och det kan man ju instämma i. Men trots att boken inte tar upp vare sej 1960-talets eller senare decenniers "fiction" så är den fortfarande läsvärd.

Och du kan läsa den på Litteraturbanken.

(Detta inlägg ingår i en serie där jag skriver om böckerna i min boksamling i alfabetisk ordning.)

Inga kommentarer: