lördag 20 februari 2016

Ur Vad kostar ett mästerverk? av Umberto Eco 1932 - 2016

"Kristus stannade i Eboli är en bok som helt och hållet bekostats av staten,[...]Däremot blir det svårt att beräkna kostnaderna för hela Den mänskliga komedin, för man vet inte riktigt vem som betalar, men eftersom vi vet hurdan Balzac var, åstadkom han säkert en sådan röra av förfalskade bokslut  Rastignacs utgifter i Nucingens kolumn, skulder, växlar, förlorade pengar, missbruk av förtroende, bedräglig konkurs  att det nu är helt omöjligt att bringa någon reda i det."
ur "Vad kostar ett mästerverk?" i Vad kostar ett mästerverk? av Umberto Eco, övers. Barbro Andersson

Inga kommentarer: