fredag 13 maj 2016

Den andra jorden av Yves Bonnefoy


"Detta är, tror jag, vad som är poesins betydelse. Säger jag 'elden' (ja, jag byter exempel, och redan detta är betecknande) så frambesvärjer detta ord för mig, poetiskt sett, inte bara elden i dess eldnatur — det som eldens begrepp kan hålla fram av elden, utan eldens närvaro,[...]
  Men jag är rädd att jag är oklar, och skall ge ett exempel."
ur "Den franska poesin och principen om identitet", övers. John Sundkvist

Den andra jorden är ett urval essäer av den franske poeten och essäisten Yves Bonnefoy. Han skriver om poesi och måleri, Paul Celan och Mallarmé och mycket mer. Bland annat anknyter han till Charles Baudelaires färgessä, som jag skrivit om tidigare i den här serien inlägg om böckerna i min boksamling.

Det är en vacker bok. Både innehållsmässigt och till det yttre.

Inga kommentarer: