måndag 15 augusti 2016

Etthundra dikter av Bertolt Brecht


"Lyrikern Brecht är trots allt den verkligt okände Brecht" heter det i Jörn Donners företal till Etthundra dikter, ett urval med hundra (jag har inte kontrollräknat dem) av Brechts dikter. Boken gavs ut 1965 i FIBs lyrikklubb. Jag tror inte man kan säja att Brechts dikter är okända i dag.

Trots det stora antalet dikter så är det bara en liten del av Brechts samlade poesiproduktion. Han var en produktiv poet.
Dikterna, i Anders Alebys tolkning, är huvudsakligen politiska. Det handlar om krig och om att leva i exil. Här finns också flera vackra dikter baserade på äldre kinesisk poesi.

En av mina favoritdikter i boken kommer här:

De ondas masker

På min vägg hänger ett japanskt träsnitt,
förgyllda masker av onda demoner.
Medlidsamt märker jag
de uppsvällda ådrornas antydan
om hur ansträngande det är att vara ond.

Inga kommentarer: