lördag 27 augusti 2016

Noveller av Bertolt Brecht"Nyligen såg jag ett hus. Det brann. Elden/slickade taket. Jag gick närmare och såg/att ännu människor fanns därinne. Jag ställde mig i porten och ropade till dem/att taket brann, uppmanade dem således/att snabbt gå ut. Men människorna/visade ingen brådska. En frågade mig,/medan hettan redan svedde hans ögonbryn,/hur det var därute, om det inte regnade,/om det inte var storm,"
ur "Buddhas liknelse om det brinnande huset" av Bertolt Brecht, övers. Erwin Leiser

I förordet till Etthundra dikter skrev Jörn Donner visserligen att lyrikern Bertolt Brecht var den okände Brecht. Men åtminstone numera torde novellförfattaren Brecht vara ännu mindre känd.

Caesar och hans legionärer och andra berättelser (Kalendergeschichten) sammanställdes 1949 och gavs ut på svenska 1956. Det är en samling noveller och berättande dikter.
Redan första novellen är för Brecht-fansen bekant. "Kritcirkeln i Augsburg" behandlar samma tema som pjäsen Den kaukasiska kritcirkeln. Och även de andra berättelserna har likheter med Brechts dramatik. Och liksom dessa har de ofta historiska motiv.

Det är en fascinerande samling fabler. Som avslutas med en samling historier om herr Keuner. Som bland annat tillfrågas om hajen skulle vara snällare mot småfisken om den vore människa.
Herr K. svarar att det skulle den säkert. Den skulle bygga skolor för småfiskarna där de fick lära sej det moraliska i att offra sej glatt och villigt. "Teatern på havsbotten skulle visa småfiskar som med hänförelse simmade in i hajgapen under en bedårande musik". (övers. Nils Holmgren)

Det är kort sagt en mycket läsvärd bok.


Inga kommentarer: